İlaç Getir Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
  1. Ana Sayfa
  2. Online
  3. Gastroenteroloji Cerrahisi
  4. Prof.Dr. Can Keçe

Prof.Dr. Can Keçe

  • Medical Park Trabzon

Prof.Dr. Can Keçe

İlgi Alanları
  • Gastroenteroloji Cerrahisi
  • Laparoskopik Cerrahi
  • Reflü Cerrahisi
  • Minimal İnvaziv
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Genel Cerrahi Uzmanlığı - 2003
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanlığı - 2007
Doçentlik - 2011
Cerrahi Onkoloji Uzmanlığı - 2013

Eğitimler
• Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu-Reflü Cerrahisi, GATA, Ankara, Türkiye (30,Nisanl-1-2 Mayıs 2007)
• Pratik Uygulamalı Deneysel Cerrahi Kursu,GATA,Ankara,Türkiye (29-30,Kasım 2007)
• ESPEN Kılavuzlarına Göre Oral Enteral Nütrüsyon Kursu,Ankara,Türkiye (22,Kasım 2009)
• Kanserli Hastalarda Nütrüsyonel Destek, ESPEN,Ankara,Türkiye (22,Kasım 2009)
• ERCP CKursu -Hamburg Üniversitesi,Hamburg,Almanya (2010)
• Bariyatrik Cerrahi (Obezite) Kursu,Lyon,Fransa (17-18,Mart 2012)
• Cerrahi Stapler Eğitimi Kursu, Yöneticilik,Trabzon,Türkiye (2012)
• Bariyatrik Cerrahi (Obezite)Kursu(Laparoscopic Gastric Bypass-Sleeve Gastrectomy), Brugge,Belçika (2013)
• Laparoskopik Gastroözefageal (Reflü) Cerrahi Kursu 1-2, Kurs Yöneticiliği, Trabzon,Türkiye (2013-2014)
• Laparoskopik Cerrahide Temel Prensipler Kursu,Hasta Pozisyonları, Trokar Yerleştirilmesi,Pnömoperitoneum ve Ameliyat Odası Düzeni,Kurs Hocalığı, 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,Bodrum,Türkiye(2-6 Ekim 2013)
• Laparoskopik Obezite Cerrahisi, Kış Okulu,Cerrahpasa Universitesi Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği,İstanbul,Türkiye,(Ocak,2015)

Mesleki Üyelikler
• Türk Tabipler Birliği
• Türk Cerrahi Derneği
• Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
• Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği
• Trabzon Tabip Odası
• Trabzon Kanuni E.A.H, Etik Kurul Üyeliği

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time