Happ Health Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
Kampanya
Kampanya
  1. Ana Sayfa
  2. Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ VE İPTAL KOŞULLARI

1. TARAFLAR VE KONU

Bu Bu Happ Teknoloji ve Sağlık Web/Mobil Uygulamaları Yazılımı Hizmet Sözleşmesi ve İptal (“Hizmet Sözleşmesi ve İptal” olarak anılacaktır); Happ Teknoloji ve Sağlık ("Happ Sağlık " olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır. Bu Hizmet Sözleşmesi ve İptal, Happ - e-Sağlık Platformu ve Web/Mobil Uygulamaları Yazılımı‘na ("Platform” veya “Yazılım” olarak anılacaktır) erişiminizi düzenler ve Platform’u uzaktan sağlık hizmeti almak, randevu oluşturmak ve/veya Yazılım’da yer alan içeriklerden faydalanmak üzere kullanan gerçek kişi/ler olan (“Happ Sağlık Kullanıcısı” olarak anılacaktır) sizleri kapsar. Platform ve içeriklerini kullanımınız, bu Hizmet Sözleşmesi ve İptal’ine tabidir.

2. KABUL

Lütfen Platform’u kullanmaya başlamadan önce Hizmet Sözleşmesi ve İptalnı dikkatlice okuyunuz. Şayet herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen Platform’a erişiminizi sonlandırınız. Platform’u indirmek veya kullanmakla, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu Hizmet Sözleşmesi ve İptalnı kabul etmiş olursunuz.

Happ’in, Platform üzerinden herhangi bir tıbbi tavsiye vermediğini ve vermeyeceğini, tıbbi tavsiye vermeyi amaçlamadığını, herhangi bir tanı, teşhis veya tedavi konusunda yönlendirme veya tavsiyelerde bulunmadığını lütfen unutmayınız.

3. GENEL KOŞULLAR

3.1. Platform’a üye olmak isteyen kişiler, Platform’u kullanmaya başlamadan önce ilgili Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak kişisel ve diğer sair bilgilerini doğru olarak sunmalı ve üye olduktan sonra bu bilgileri güncel tutmalıdır.

3.2. Happ Sağlık Kullanıcısı; başkası adına üye olamaz, başkasına ait herhangi bir veriyi önceden yazılı izin almaksızın Platform ile paylaşamaz, hukuka aykırı hiçbir veriyi hiçbir surette Platform ile paylaşamaz

3.3. Happ Sağlık Kullanıcısı, Platform’a erişim sağlarken kullandığı şifresini bizzat kendisi kullanmalıdır, başka kişi ya da kuruluşlara veremez.

3.4.Happ Sağlık Kullanıcısı, Platform’da argo, hakaret içeren, ırkçı, ayrımcı, saldırgan, pornografik, tacizkar, şiddet içerikli, herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içerikli ve hukuka aykırı ifadeler kullanamaz.

3.5. Platform hiçbir şekilde ve koşulda kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz ve başkalarının Platform’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet davranışlarda bulunulamaz.

3.6.Happ Sağlık Kullanıcısı tarafından beyan edilen, yazılan, yüklenen, kullanılan düşünce ve içerikler tamamen kendi kişisel görüşleridir ve yalnızca ilgili kişiyi bağlamaktadır. Bu nedenle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Happ Sağlık’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7.Happ Sağlık Kullanıcısı, diğer kişilerin kendilerine açık olmayan verilerine ve bilgilerine izinsiz olarak ulaşamaz ve bunları kullanamaz. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran ilgili Happ Sağlık Kullancısı’na aittir.

3.8.Happ Sağlık, karar tamamen kendisine ait olmak üzere Platform ile ilgili yazılım, yazılım güncellemeleri, hizmet sürümleri veya bakım hizmetleri için herhangi bir zamanda haber vermeden ve verilere herhangi bir erişim veya kullanım kaybı için olanlar sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere sorumluluğu bulunmadan reddetme, teklif etme, sunma, kesme, askıya alma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

3.9. Platform’u ziyaret ederken ve/veya Platform’a üye olurken gerçek dışı ve/veya hatalı bilgiler verilmesi, haksız yere Platform’u kötüleyecek beyanlarda bulunulması, Platform’un gerçek dışı beyanlarla ve/veya olmayan özelliklerle herhangi bir mecrada paylaşılması, Platform’un veya içeriklerinin değiştirilmesi, kısmen veya tamamen çoğaltılması, sunulması, saklanması, herhangi bir mecrada izinsiz paylaşılması veya yayınlanması ve herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.10.Platform’un hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanımı veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin verilmesi, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Hizmet Sözleşmesi ve İptal’nı ihlal edecek bir şekilde hareket etmek ya da bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek veya onu teşvik etmek yasaktır.

3.11.Happ Sağlık Kullanıcısı/kullanıcılar, Platform’u kullanırken; ilgili sözleşme hükümlerine, Platform’un mevcut ve/veya daha sonra geçerlilik kazanacak diğer tüm kullanım koşullarına ve uygulanabilir geçerli yasal mevzuata uygun davranmalıdır, aksi halde meydana gelecek tüm zararlardan münhasıran sorumludur.

3.12. Bu Hizmet Sözleşmesi ve İptalnı ihlal ettiğiniz takdirde Happ Sağlık Platform’a erişiminizi engelleme hakkına sahiptir.

4. FİKRİ MÜLKİYET

4.1.Platform, münhasıran Happ Sağlık mülkiyetindedir. Platform’da yer alan bilgiler, yazılar, resimler, logolar, videolar, markalar, slogan ve diğer işaretler, Platform’un tasarımı, işleyişi ve sunumu, Platform’da kullanılan programlar, kodlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın sınaî ve fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek sair tüm nevi Happ Sağlık’ın ve/veya Happ Sağlık’ın izin veya lisans aldığı üçüncü tarafların mülkiyetindedir.

4.2.Platform’un veya içeriklerinin değiştirilmesi, kısmen veya tamamen çoğaltılması, sunulması, saklanması, herhangi bir mecrada izinsiz paylaşılması veya yayınlanması ve herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kullanılması yasaktır.

4.3.Happ Sağlık kullanıcısı/kullanıcılar, Platform’da bulunan fikirlerin ve bunların ifadelerinin Happ Sağlık’ın hem tescilli bilgisi hem de ticari sırları olduğunu kabul eder. Happ Sağlık Kullanıcısı şunlara neden olmayacak veya izin vermeyecektir; (i) Platform’un değiştirilmesi, uyarlanması, dönüştürülmesi, parçalarına ayrılması, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendisliği veya diğer şekillerde insan tarafından algılanabilir bir şekle dönüştürülmesi; (ii) Platform’un tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü bir tarafa ifşa edilmesi, kopyalanması, görüntülenmesi, ödünç verilmesi, yayınlanması, devri (satma, değişim, hediye, yasa gereği veya başka şekillerde) veya başka şekilde yayılması (lisanslı kullanıcılar olan üçüncü taraflar hariç); ve (iii) Happ Sağlık’ın önceden yazılı izni olmadan Platform’un türev eserlerinin oluşturulması.

5. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTESİ VE İÇERİĞİ

Platform’da üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine ("Üçüncü Taraf Web Siteleri") link verilebilir veya üçüncü taraflara ait olan veya bunlardan kaynaklanan diğer içerik veya öğeler yer alabilir ("Üçüncü Taraf İçeriği"). Happ Sağlık link verilen internet sitelerinde yer alan içerikten, Üçüncü Taraf Web Siteleri’nden ve Üçüncü Taraf İçeriği’nden sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Happ Sağlık Kullanıcısı, bu site ve içeriklere olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişir.

6. GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.1. Happ Sağlık, Platform’da bulunan bilgilerin doğruluğu, geçerliliği ve uygunluğu ile ilgili olarak herhangi bir garanti ya da taahhüt vermez. Platform ve içeriği "olduğu gibi" sağlanmaktadır, teknik hatalar ya da başka aksaklıklar veya eksikler söz konusu olabilir.

6.2.Hiçbir durumda, Happ Sağlık ya da ilgili yöneticileri, çalışanları ya da aracıları, yaralanma, kar kaybı, veri kaybı ya da gecikme, hizmet kesintisi, virüsler, dosyaların ya da elektronik iletişimlerin silinmesi, Platform içeriğindeki ihmaller ya da diğer hatalar da dahil olmak ve sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir özel, dolaylı, ceza gerektiren, tesadüfi, cezai ya da sonuçta ortaya çıkan hasarlar da dahil olmak üzere, herhangi bir garanti ihlali veya patentler, telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyetin yazılım, donanım veya kullanımları tarafından ihlali veya iddia edilen ihlali dahil Platform içeriğinin ya da bağlantı verilen sitelerde ya da bu siteler aracılığıyla sunulan hizmetlerin kullanılması ya da kullanılamamasından kaynaklanan ya da bu durumlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir hasardan, ihmali olsun veya olmasın ve bu gibi hasarların ortaya çıkma olasılığı konusunda uyarılmış olsun veya olmasın, herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

6.3.Happ Sağlık Kullanıcısı Platform’un kullanılması konusunda tüm sorumluluğun ve tüm risklerin kendilerine ait olduğunu kabul eder.

6.4.Happ Sağlık istediği zaman ve önceden haber vermeksizin, Platform’da bulunan bilgilere ve sağlanan hizmetlere ekleme yapma, bilgileri silme ya da bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanımı sonucu meydana gelebilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir talepten/zarardan Happ Sağlık sorumlu değildir.

7. SON HÜKÜMLER

7.1.Hizmet Sözleşmesi ve İptal, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatına göre yorumlanır ve uygulanır.

7.2.Hizmet Sözleşmesi ve İptal ile ilgili uyuşmazlıklar için münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.3.Yetkili bir mahkeme bu Hizmet Sözleşmesi ve İptal'nın herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verirse, Kullanım Hüküm ve Koşulları'nın diğer maddeleri yürürlükte ve geçerli kalacaktır