İlaç Getir Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
Kampanya
Kampanya
 1. Ana Sayfa
 2. Online
 3. Göğüs Hastalıkları
 4. Prof.Dr. Ahmet Hamdi Ilgazlı

Prof.Dr. Ahmet Hamdi Ilgazlı

 • VM Medical Park Kocaeli

Prof.Dr. Ahmet Hamdi Ilgazlı

İlgi Alanları
 • Tüberküloz
 • Bronkoskopi
 • Girişimsel Pulmonoloji
 • Koah
 • Akciğer Kanseri
 • Ebus
 • İntertisyel Akciğer Hastalıkları
 • Sarkoidoz
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
1983 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
1989-1996 Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başasistan
1996 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent
1999 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent Dr.
2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Dr.
2005-2024 Ocak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Dr

Deneyim
Almanya’da Lungenklinik-Hemer ve Thoraxklinik-Heidelberg’de bronkoskopi girişimsel pulmonoloji ve Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)konusundaki deneyimlerini arttırmak amacıyla bulundu

Mesleki Üyelikler
1-Kocaeli Tabip Odası
2-European Respiratory Society
3-Akademik Solunum Derneği
4-Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği 
5-Türk Toraks Derneği
6-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 

Kurs ve Sertifikalar
Toraks Ultrasonografisi Kursu 7.3.1994- 7.05.1994 Haydarpaşa Numune Hastanesi, 2.Radyoloji Kliniği
Bronşial Astma Tanı Ve Tedavisinde Yenilikler Kursu 15. 04.1994, İstanbul- Akciğer Hastalıkları Derneği
Bronkoalveolar Lavaj Kursu 27-30/Eylül/1995 13. Tıp Kurultayı, İstanbul
Kanser Kayıt Sistemleri Kursu 28-30/05/1996 TC Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı, İstanbul
KOAH Mezuniyet Sonrası Kursu 08.06. 1997 TÜSAD XXIV. Ulusal Kongresi, İstanbul
Endoskopi  Kursu (Stent İmplantasyonu, Lazer, Brakiterapi Uygulamaları), 30-04-1998 - 30-05-1998  Lungenklinik Hemer- Almanya
Akciğer Kanserlerinde Kemoterapi Ve Destekleyici Tedavi Kursu. 10-14 Nisan 1999 Toraks Derneği, 3. Bahar Toplantısı
COPD International Congress 27-30 Mart 2003 Prag
Interventional Pulmonology Kursu 17th Asia Pacific Congress On Diseases Of The Chest APCDC, Aug 29- 1 September 2003, Istanbul,
Girişimsel Bronkoskopi  Kursu (Stent İmplantasyonu, Lazer, Brakiterapi Uygulamaları) 16-02-2004 - 05-03-2004 Lungenklinik Hemer- Almanya
ERS Annual Congress 4-8 Eylül  2004 Glasgow Scotland
Expert Forum 19-22 Nisan 2007 Prag
Girişimsel Bronkoskopi Kursu (Stent İmplantasyonu, Lazer, Brakiterapi Uygulamaları) 29-11-2004 - 10-12-2004 Lungenklinik Hemer- Almanya
7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kursu 01-05-2006 -05-05-2006 İstanbul
Bronchoscopy  Science, Art&Technique 3rd Teaching Seminar 13-15 Haziran, 2006  Atina, Yunanistan
TÜSAD Girişimsel Bronkoskopi Kursu 22-25- Haziran 2006 Çeşme
Girişimsel Bronkoskopi  Merkezi Kursu Toraks Derneği 10-11 Mart 2006 İstanbul
II.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi 22-25 Haziran 2006  Girişimsel Bronkoskopi Kurs Konuşmacısı.lazer
İnterventional Pulmonology And Endobronchial Ultrasonography (EBUS) 11-22 Aralık 2006 Thoraxklınık Heidelberg- Almanya
Expert Forum 19-22 Nisan 2007 Prag
3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi 21-24 Haziran 2007 Marmaris Oturum Adı: Evreleme Yöntemlerinde Tartışmalı Konular Evrelemede Yeni Yaklaşımlar Konuşmacı
TÜSAD 31. Ulusal Kongresi Kongre Solunum 17-21 Ekim 2009 Bilimsel Program Komitesi Üyesi, TÜSAD/ ERS  Bronkoskopi ve Girişimsel Toraks USG Kursu Pratik eğitmeni
19-TÜSAD Akademi Torasik Ultrasonografi ve Ekokardiyografi Kursu 26-27 Mart 2010 Radial Probe EBUS Konuşmacı
Türk  Toraks Derneği 13.Yıllık Kongresi 5-9 Mayıs 2010 Oturum Başkanı Akciğer Hastalıkları Tanısında Toraks Ultrasonografisi
Amerikan Toraks Derneği (ATS) Kongresi 14-19 Mayıs ATS 2010 New Orleans—ABD
ERS Annual Congress 18-22 Eylül 2010 Barselona
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi 20-24 Ekim 2010 Antalya Solunum 2010 Bilimsel Komite Başkanı
TÜSAD Tanısal Bronkoskopi  Mezuniyet Sonrası Kursu 5-6 Kasım 2010 İstanbul Konuşmacı Radyal Prob EBUS VE PRATİĞİ
1.Burundan Akciğere Pratik Yaklaşım Kursları 22-25 Nisan 2010 Solunum Yolları Acilleri Kurs Sorumlusu ve Konuşmacı
1st. European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology 9-13 Mart 2011
1237.5 Protokol Nolu Uluslararası Araştırıcı Toplantısı 06-08 Temmuz 2011 Amsterdam
Akademik Solunum Kursları 27-30 eylül 2012 kurs başkanı Kıbrıs
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi 2-6 Ekim 2013 Çeşme-İzmir Tartışmalı Poster Oturum Başkanlığı
2. Akademik Solunum Kursları 1-4 Mayıs 2014 Kıbrıs Girne
1. Avrasya Solunum Zirvesi 21-23 Kasım 2014 İstanbul
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu 3 Aralık 2016, İstanbul                                       
Meditrio Kıbrıs GirneBBilimsel Kurul Üyesi 6-9 Ekim 2016
Uyku Bozuklukları Kongresi Ve Uyku Bozuklukları Kursu26-27 Mayıs 2016 Trabzon
ASYOD Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 16-20 Mart 2016  Antalya, Akciğer Kanseri  Ve Toraks Neoplazmları Sözlü Sunu Oturum Başkanı
TC. Sağlık Bakanlığı Tütn bağmlılığı Tedavisi Eğitimi15-03-2017
Meditrio 2 Kongresi 26-29 Ekim 2017 Girne, Konuşmacı Hemoptizi
ASYOD Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 15-19 Mart 2017 Antalya Girişimsel Pulmonoloji Oturum Başkanı
AKADEMİK SOLUNUM DERNEĞİ GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ taze kadavra kursları - 10 şubat 2018 plevra hastalıklarına genel yaklşım -pratik eğitimci
UASK 14-18 Mart 2018 Antalya
2.Burundan Akciğere Pratik Yaklaşım Kursları 22-25 Mart 2018 Kr Öksürük, Trakea Hastalıkları Solunum Yolu Acillerie Konuşmacı Kıbrıs Girne
Meditrio 3 4-7 Ekim 2018 Oturum Başkanı Akut Ve Seröz Otitis, Konuşmaı  Hemoptizi
MK-7264 Uluslararası Araştırıcı Toplantısı 26-27 Mart 2018 Londra
3. Buruna Akciğere Pratik Yaklşım Kursları 21-24 Mart 2019, Hemoptizilere Yaklaşım,Sigara Bırakma Kursu,Göğüs Hastalıkları İnteraktif Olgu Sunumları, Pnömoni Ve Akciğerin Enfeksiyon Hastalıkları Kurs Başkanı Ve Konuşmacı
Türk Toraks  Derneği  Uluslararası  Katılımlı  22. Yıllık  Kongresi, 10  -  14  Nisan  2019 Antalya
MEDİTRİO  43 - 6 Ekim 2019 - KIBRIS- Konuşmacı Solunum Sisteminin Radyolojik Değerlendirmesi PANEL: Üst Ve Alt Solunum Yollarının Endoskopik İncelenmesi, Solunum Sisteminin Radyolojik Değerlendirmesi
Akademik Solunum Derneği Girişimsel Pulmonoloji Kursu 07-12-2019. Panel      Bronş Sistemi Hastalıkları,  Konuşmacı :Bronş  Sistemi Anatomisi -  Pratik Kadavra Uygulamaları  Pratik Kadavra Uygulamaları (Bronkoskopi)
ASYOD 2019 13-17 Mart 2019 Antalya
4.Burundan Akciğere Pratik Yaklaşım Kursları 17-20 Eylül 2020 Girne Oturum Başkanı Konuşmac
ASYOD Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 11-14 Mart 2020 Antalya, Girişimsel Pulmonoloji Sözel Bildiri Oturum Başkanı
MEDİTRİO 7 24-27 Eylül 2023 Girne-Kıbrıs Gebelik Ve Solunum Yolları- Oturum Başkanı, Solunum Yolları Acilleri- Konuşmacı
6. Burundan Akciğere Pratik Yaklaşım Kursları 9-12  Şubat 2023  Girne Hemoptizi Kurs Sorumlusu ve Konuşmacı Sigaranın Zararları ve Bırakma Yöntemleri -Kurs Sorumlusu ve Konuşmacı Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım   Kurs Sorumlusu ve Konuşmacı Astım Ve KOAH Son Gelişmeler- Kurs Sorumlusu ve Konuşmacı, Mesleki Akciğer Hastalıkları- Kurs Sorumlusu ve Konuşmacı

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time