İlaç Getir Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
Kampanya
Kampanya
  1. Ana Sayfa
  2. Online
  3. Kardiyoloji
  4. Prof.Dr. Abdulaziz Karadede

Prof.Dr. Abdulaziz Karadede

  • VM Medical Park Mersin

Prof.Dr. Abdulaziz Karadede

İlgi Alanları
  • Anjiografi
  • Kalp Pili
  • Ekokardiyografi
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
1985 - 1991 - Tıp Fakültesi; Dicle Üniversitesi
1992 - 1997 - Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi; Siyami Ersek Kalp Merkezi İstanbul
1997 - 2003 - Yardımcı Doçentlik; Dicle Üniversitesi Tıp Fakülteesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2003 - 2008 - Doçentlik; Dicle Üniversitesi Tıp Fakülteesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
2008 - 2010 - Profösörlük; Dicle Üniversitesi Tıp Fakülteesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Deneyim
2000 yılı - Kadir Has Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi'
2004 - 2009 - Dicle Üniveritesi Tıp Fakülteesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevi
2010 - 2011 - Medical Park Gaziantep hastanesinde 1.5 yıl Kardiyoloj bölüm direktörlüğü
2011 - 2018 - Mersin İMC hastanesi 7 yıl Kardiyoloji bölüm direktörlüğü
2018- ........ - VM Medical Park Mersin Hastanesi Kardiyoloji bölüm

Kurs ve Sertifikalar
1.Vasküler sağlığı belirlemede yeni yöntem: damar direnci. 11-14 Ekim 2012 İstanbul 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
2.Olgular ve ötesi: akut koroner sendromu tedavide özellikli olgular 14-17 Nisan 2011 Antalya 18. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Kongresi
3.Günlük pratiğimizde karşılaştığımız 10 soru 10 cevap 27-30 Ekim 2011 İstanbul 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
4.Kalp yetersizliğinde ACE-I/ARB ötesinde RAAS blokajı yararlı olabilir mi? ALOFT Çalışması. 24-27 Ekim 2008 İstanbul XXIV Ulusal Kardiyoloji Kongresi
5.Alt ekstremite periferik arter hastalığı. 12-15 Haziran 2008 Çeşme.Türk Kardiyoloji Derneği XV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı
6.İnfektif endokardit tanı ve tedavisi. 27-29 Nisan 2007 Gaziantep. Türk Kardiyoloji Derneği III. Bölgesel Eğitim Toplantısı : 2007 Güncelleme
7.Acil kardyolojik yaklaşım (Oturum Başkanığı) 31 Mart 1-Nisan 2007. V. Acil Tıp Bahar Sempozyumu.
8.Yaşlılarda kardiyovasküler hastalıklar. 3 Nisan 2007 Diyarbakır. Yaşlılar haftası. Yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili hastalıklar (panel)
9.ST yükselmesiz akut koroner sendromda antikoagülan tedavi. 24-28 Kasım 2006 Antalya XXII Ulusal Kardiyoloji Kongresi
10.Kapak hastalığı kalp kası ve koroner arterler (Oturum Başkanığı)26-29 Kasım 2005 Antalya XXI Ulusal Kardiyoloji Kongresi
11.Agressif statin teavisinin perkütan grişim souçlarınaetkisi. 9-12 Haziran 2005 İstanbul. Türk Kardiyoloji Derneği XII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı
12.Kardiyoloji (Oturum Başkanlığı). 2-7 Haziran 2006 Diyarbakır I. Ulusal Genel Tıp Öğrenci Kongresi.
13.Aort diseksiyonu. 17 Aralık 2005 Diyarbakır. Türk Kardiyoloji Derneği Kariyolojde Aciller Kursu.
14.Asemptomatik kapak hastalarını nasıl tedavi edelim? 27-30 Kasım 2004 Antalya. XX Ulusal Kardiyoloji Kongresi
15.Olgu sunumu ve panel tartışması. 28 Şubat 2004. İstanbul. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Günceleme Toplantısı.
16.Kapak Hastalarında Non-kardiyak cerreahi ve proflaksi. 5 Aralık 2003 Diyarbakır. Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Çalışma gurubu 7. Mezuniyet Sonrası Eğitim
Sempozyumu.
17.Ekokardiyografi: Çeşitli klinik uygulamalar (Oturum Başkanığı)11-14 Ekim 2003 Antalya XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi
18.LMCA lezyonu; Eski soruna yeni bakış. 11-14 Haziran 2003 İstanbul. Türk Kardiyoloji Derneği X. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı
19.Ateroskleroz etiyopatogenezi.4 Mayıs 2001 Diyarbakır. Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Gurubu Mezuniyet Sonrası Eğitim

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time