İlaç Getir Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
Kampanya
Kampanya
 1. Ana Sayfa
 2. Online
 3. Organ Nakli
 4. Prof.Dr. Bülent Ünal

Prof.Dr. Bülent Ünal

 • İ.A.Ü. VM Medical Park Florya

Prof.Dr. Bülent Ünal

İlgi Alanları
 • Hepatopankreatikobilier Sistem Cerrahisi
 • Hepatopankreatikobilier Cerrahi
 • Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
 • Onkoplastik Cerrahi
 • Endokrin Cerrahisi
 • Meme Cerrahisi
 • Onkolojik Cerrahi
 • Böbrek Nakli
 • Karaciğer Nakli
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
1996 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yüksek Lisans
2001 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Doktora/S.Yeterlik

Deneyim
1996-1997 Fındıklı Merkez Sağlık Ocağı
1997-2001 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2001-2002 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2002-2007 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
2007-2010 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
2012 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültes Cerrahi Onkoloji Yan Dal Uzmanı    
2010-2015 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent    
2015-2017 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör    
2017-2021 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi-Cerrahi Onkoloji BD Başkanı Profesör
2021- İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi – Organ Nakli Prefesör

Yurtdışı Deneyim
1-Amerika Birleşik Devletleri’inde,  Surgical Oncology Clinic, Magee-Womens Hospital of University of Pittsburgh Medical Center de National Cancer Institute’un Research Scholarship Bursu ile National Cancer Institute Short-Term Scientist olarak 10 ay meme kanserinde sentinel nod uygulamaları ve ductoscopy eğitimi.2008 (10 ay)
2- Almanya, Giessen-Marburg Üniversitesinde Transplantasyon ve Onkoloji Cerrahisi Eğitimi 2010 (1 ay)

Ödüller
2003 Türk Cerrahi Derneği-Sanofi Pharma Tromboz Araştırma Vakfı 7. Araştırma Proje Yarışması teşvik ödülü.
“Meme kanseri lenf nodu metastazında İnsulin rezistansı ve VEGF-C`in önemi: Prospektif Klinik Çalışma”. 
2005 Sözel Bildiri “Üçüncülük ödülü”.Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya.
    “Fournier Gangreni olan yaşlı hastalarda mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler”.
2007 Sözel Bildiri “İkincilik Ödülü”.Ulusal Meme Kongresi,  Ankara.
“Vasküler endotelyal büyüme faktörleri; Postmastektomi lenfödeminde bir risk faktörü müdür?”.
2008 AACR (American Association for Cancer Research) Scholar-in-Training Award. San Antonio Breast Cancer Symposium, USA.
“The Predictive Probabilty of Four Different Breast Cancer Nomograms for Non Sentinel Axillary Lymph Node Metastasis in Positive Sentinel Node Biopsy”.
2009 Pilot Grant Award. 6th International Symposium on the Intraductal Approach to Breast Cancer, Santa Monica, California, USA.
“Autoflourescence Ductoscopy for the Early Detection of Breast Cancer”.
Profesörlük ve Doçentlik Süresince:
2013 1000. Karaciğer Nakli Üstün Başarı Belgesi. Nisan 2013.
2013 En iyi poster bildiri ödülü “Massive Hemorrhage fromRetropancreatic Portal Vein as a Complication of Thromboendovenectomy and Control with BalloonCatheterTamponade during Liver Transplantation.13. International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology” Bükreş, Romanya.

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Ankara Cerrahi Derneği
Ankara Meme Hastalıkları Derneği
Meme Dernekleri Federasyonu
Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği
Edoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
American Society of Breast Cancer
International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists
Cerrahi Onkoloji Derneği ( Yönetim Kurulu Üyeliği)

Kurs ve Sertifikalar
1. Cerrahi Günleri-7 (Meme –Endokrin) oturumunda panelistlik görevi, “Meme Kanserinde Non-Sentinel Lenf Nodu Pozitifliğinin Nomogram İle Tahmini”, 20 Aralık 2008, Dicle Üniversitesi.
2. Uludağ Üniversitesi 3. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı Meme Cerrahisi-1 nolu panelde panelistlik görevi, “Sentinel Nod Biyopsisinde Mikrometastaz ve İzole Tümör Hücre Varlığının Klinik Önemi ve Nomogram Kullanımı”, 06 Mart 2009, Bursa.
3. 17. Ulusal cerrahi kongresi “Meme Goruntuleme” Oturumunda panelistlik gorevi, 26-29 mayis 2010, Ankara
4. Her 2 portal “ Atipik duktal epitelyal hiperplazilere yaklaşım” 2011 Ankara. ( E-Kaynak)
5. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı, “ Laparoskopik Kolesistektominin Postoperatif Komplikasyonlarına Yaklaşım. Şanlıurfa 2011
6. Malatya Tiroid-Paratiroid Hastalıkları Sempozyumu. İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım.2011, Malatya
7. Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim, Antalya, Sözlü Bildiri Oturumunda Oturum Başkanlığı.
8. Her 2 portal “Metastatik Meme Kanserinde Guncel Yaklasımlar” makale sunumu 2011 ( E-Kaynak).
9. 18.Ulusal cerrahi kongresi “Tiroid Cerrahisi” Oturumunda Re-operasyon, ne zaman, nasıl ?başlıklı konuda panelistlik gorevi, Mayis 2012, İzmir.
10. 19. Ulusal cerrahi kongresi “Meme Kanserinde Aksillaya Yaklaşım” Oturumunda Nomogram Uygulamaları başlıklı konuda panelistlik görevi, Nisan 2014, Antalya
11. 13. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve 6. Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayında “Nüks Multinodüler Guatra Yaklaşım Statejileri” başlıklı konuda panelistlik görevi.(2014).
12. Lokal ileri meme kanserine yaklaşım. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya (2016).
13. Meme Kanserine Cerrahi Yaklaşım Eskişehir (2018)
14. Özefagus Kanserinin Cerrahi Tedavisi Adana (2018)
15. Organ Naklinde Cerrah Gözüyle Sorunlar (2019)

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time