İlaç Getir Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
 1. Ana Sayfa
 2. Online
 3. Romatoloji
 4. Doç.Dr. Ali Berkant Avcı

Doç.Dr. Ali Berkant Avcı

 • Medical Park Antalya

Doç.Dr. Ali Berkant Avcı

İlgi Alanları
 • Sjögren Sendromu
 • Vaskülitler
 • Sistemik Skleroz
 • Romatoid Artrit
 • Ankilozan Spondilit
 • Behçet Hastalığı
 • Psöriatik Artrit
 • Sistemik Lupus eritematozus
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
Lisans - Tıp Fakültesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 2000
Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 2005
Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları Romatoloji AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 2010

Deneyim
Dr.Arş.Gör. Akdeniz Üniversitesi - 2000-2005
Uzm. Dr. Akdeniz Üniversitesi - 2005-2010
Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi - 2010 - 2012
Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi - 2012 - 2014
Araştırmacı-Misafir Bilim Adamı Almanya Berlin Charite Tıp Üniversitesi - 2014- 2 015
Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi 2015 - 2016
Doç. Dr. Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi 2017 - 2021

Mesleki Üyelikler
Türkiye Romatoloji Derneği' üyeliği
Antalya Tabipler Odası' üyeliği

Kurs ve Sertifikalar
1-) ‘Anti-TNF tedavi alan hastalarda doğal öldürücü hücre toksisitesi’ adlı Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği’nce desteklenen proje
2-) ‘Sjögren sendrom tanılı hastalarda periferal lenfositlerde ve tükrük bezinde notch sinyalizasyonunun değerlendirilmesi’ adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenen proje
3-) “Sjögren sendromu tanılı hastalarda kronik yorgunluğun uyku durumu ve melatonin düzeyi ile ilişkisi” isimli Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon
Birimi’nce desteklenen tez projesi yürütücülüğü
4-) ''Sjögren sendromunda β1i eksikliğinin tespiti ve doğrulanması'' adlı Tübitak ve  Türkiye Romatoloji Derneği'nce desteklenen proje
Katıldığı Projeler:
1-) ‘Büyük ve küçük damar vaskülitlerinde  aterojenik risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve ateroskleroz prevelansının normal populasyona göre artıp artmadığının araştırılması’ adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenen projede görev alma.
2-) ‘Ultrason rehberliğinde, intraartiküler PRP (Platelet-Rich-Plasma) uygulamalarının,  ileri dönem diz osteoartriti olan hastalarda etkinliğinin, ve güvenilirliğinin degerlendirilmesi’  adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenen projede görev alma.
3-) ‘Romatoid artrit aktivasyonunda CD200’ün önemi var mıdır?’ adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenen projede görev alma.
4-) ‘IL23R genlerinin Türk Toplumundaki Ankilozan Spondilit Hastalığı ile İlişkisi’ adlı Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim
Derneği’nce desteklenen projede görev alma.
5-) ‘Pulmoner fibrosiz gelişiminde Growth Differentiation Faktör (GDF)-15 ve Transforming Growth Factor (TGF)-β rolü’ adlı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi’ne başvurusu yapılmış olan projede görev alma

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time