İlaç Getir Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
 1. Ana Sayfa
 2. Online
 3. Tıbbi Onkoloji
 4. Prof.Dr. Ahmet Taner Sümbül

Prof.Dr. Ahmet Taner Sümbül

 • Medical Park Adana

Prof.Dr. Ahmet Taner Sümbül

İlgi Alanları
 • Hedefe Yönelik Tedavi
 • Destek Tedavi
 • Baş Boyun Kanseri
 • Yumuşak Doku Tümörleri
 • Kemoterapi
 • Akciğer Kanseri
 • Meme Kanseri
 • İmmunoterapi
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi 1997-30.06.2003
Tıpta Uzmanlık  İç Hastalıkları Çukurova Üniversitesi 2003-04.11.2008
Tıpta Yandal Uzmanlık  Tıbbi Onkoloji Başkent Üniversitesi  2009-09.03.2012

Yabancı Dil
İngilizce

Deneyim
Dr.Arş.Gör. Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları AD 2003-2008
Dr.Arş.Gör.  Yan Dal Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD 2009-2012
Uzm.Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2012-2013
Yrd.Doç.Dr.  Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2013-2014
Doç.Dr. Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD 2015-2020
Prof.Dr. Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD  2020-2023
Prof. Dr. Medikal Park Adana Hastanesi

İdari Görevler
M.K.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, 2012-2014, Kemoterapi birimi ve Onkoloji Kliniği sorumlu hekimi
M.K.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi, 2012-2013, 2. Basamak Dahiliye Yoğun Bakım sorumlu hekimi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi ve Eski Yönetim Kurulu Üyesi
European Society of Medical Oncology (ESMO) Üyesi
American Association of Clinical Oncology (ASCO) Üyesi
Onkolojik Klinik Araştırmalar Derneği Genel Sekreteri

Ulusal ve Uluslararası Yeterlilik Belgeleri veSertifikalar
European Society of Medical Oncology(ESMO) Board yeterlilik belgesi, 2011
Tıbbi Onkoloji Derneği yeterlilik belgesi, 2012 ve 2015

Ödüller ve Başarılar
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 92 not ortalamasıyla ikinci olarak mezun olma
2011 Avrupa Onkoloji Board Sınavında başarı
2012 Türkiye Onkoloji Board sınavında birincilik
Türk Populasyonuda B-RAF Genindeki V600E Mutasyonunun Sporadik Kolorektal Kanserde Sıklığı, Prognostik ve Klinikopatolojik İlişkisi. Hikmet Akkız, Macit Sandıkçı, Süleyman Bayram, Aynur Bekar, Taner Sümbül, Ersin Akgüllü, Burhan Özdil, Figen Doran, İlhan Tuncer. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 2008 Sözel bildiri üçüncülük ödülü.
Kolorektal Kanserde miR-204 Düzeylerinin Klinikopatolojik Faktörler ve Sağ     Kalımla İlişkisi. Ahmet Taner Sümbül, Bülent Göğebakan, Serdar Öztuzcu, Celal Yücel  Batmacı, Mehmet Yaldız. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2014. Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü.

Yurtdışı eğitimler/kurslar
Tıbbi Onkoloji Derneği gözetiminde Akademi Onkolojika kapsamında 2 defa yurtdışı klinik ziyareti
European Society of Medical Oncology (ESMO) tam burslu desteği ile ‘9th ESO-ESMO Masterclass in Clinical Oncology’ in Zurich, Swiss, 2010 eğitim programına katılım
Tıbbi Onkoloji Derneği gözetiminde Fallow Expert Instute kapsamında 3 defa yurt dışı klinik ziyareti

Tez Danışmanları
Doktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanları:
Tıpta Uzmanlık Tezi

Hepatosellüler karsinomalı hastalarda p53 kodon 72 ve mdm2 snp309 gen polimorfizimlerinin sıklığı ve tümöre ait karakteristiklerle karşılaştırılması Prof.Dr. Hikmet Akkız

Yan Dal Uzmanlık Tezi
Metastatik Kolorektal Karsinomlu Hastalarda Bevacizumab kullanımının hipertansiyon gelişmesi ve serum vasküler endotelyal growth faktör, nitrik oksit, angiotensin II düzeyleri üzerindeki etkisi ve tedaviye yanıt ile olan ilişkisi Prof. Dr. Özgür Özyılka

Yönetilen Tezler
Telomeraz Ters Transkriptaz (hTERT) Genindeki Genetik Polimorfizmlerin Meme Kanserindeki Rolleri UZMANLIK TEZİ Dr. Günay CAMUZ HİLALOĞULLARI İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Danışmanı: Dr Ahmet Taner SÜMBÜL
LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA HEMATOLOJİK, BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLER, BAZAL GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZI VE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN PROGRESYONSUZ SAĞKALIM VE GENEL SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ Tez Danışmanı: Dr Ahmet Taner Sümbül

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time