Happ Health Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
Kampanya
Kampanya
İlgi Alanları
  • Prp
  • Kuru İğneleme
  • Nöral Terapi
  • Pediatrik Rehabilitasyon
  • Eklem Enjeksiyonları
  • Skolyoz Rehabilitasyon
  • Pelvik Taban Rehabilitasyon
  • Lokal Enjeksiyonlar
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
1994 İstanbul Tıp Fakültesi
1999 İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Uzmanlık
2005 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Öğretim Üyesi
2011 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Alanında Doçentlik
2015 Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisansı
2016 İşletme Doktora Programı Devam ediyor

Deneyim
2000-2005 Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Uzman
2005-2014 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD Öğretim Üyesi
2014-2018 Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimlik

Mesleki Üyelikler
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Çalışma Grubu
Anatolian Group for the Assessment in Rheumatic Diseases (ANGARD)
İstanbul Tabip Odası

Kurs ve Sertifikalar
1. 28-29 Nisan 2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Klinik araştırma planlama, uygulama kursu
2. 4-8.12.2006 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim becerileri kursu 
3. 4-6 Ocak 2006 II. İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji günleri, İzokinetik değerlendirme ve analiz yöntemi kursu ve Porprioseptif değerlendirme ve analiz yöntemi kursu,
4. 2 Kasım 2006 TSK Rehabilitasyon Merkezi I. Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu Nörorehabilitasyonda hasta değerlendirme kursu
5. 09.2008-02.2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı EMG Eğitimi
6. 21.03.2009 MedCalc-Turkey Kullanıcı Eğitimi Klinik araştırmaya giriş Tasarım-Analiz-Yayın kursu 
7. 2-5 Eylül 2009 10. Anatomi Kongresi İstanbul Sinirler, kaslar ve EMG protokolleri kursu
8. 24-27 Şubat 2010 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi Eğitim Toplantısı
9. 17 Mart 2010 İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmacı Eğitim Programı
10. 26-29 Eylül 2010 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatizmal Hastalıklarda Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi Kursu
11. 25-26 February 2012 Kinesiotaping Course İstanbul
12. 24-25Nisan2012 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi TÖTM FTR AD Lenfödem Kursu
13. 1-6 Haziran 2012 Harbiye Askeri Müzesi XXth International SFEMG & QEMG Courseand XIIth QEMG Conference Pratik Uygulamalı EMG Kursu
14. 2-6 june 2012 Harbiye Military Museum XXth International SFEMG & QEMG Course,  İstanbul

Ödüller
1. Birinci Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi en iyi poster ödülü birinciliği: Durmuş B., Ö. Baysal, S. Altınayar, Z. Altay, Y. Ersoy, C. Özcan. Parkinson hastalarında izokinetik kas gücü ve fonksiyonel parametrelerle ilişkisi. I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Özet kitapçığı, P-48, S-3, 2008.
2. Üçüncü Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi en iyi poster ödülü üçüncülüğü: Baysal O., B.Durmuş, Z. Altay, Y. Ersoy, K. Şenel, S. Özgöçmen, K. Nas, M. Ugur, A.Kaya, A. Gur, A. Erdal, Ö. Ardıçoglu,İ. Tekeoglu, R. Cevik, K. Yildirim, A. Kamanlı, A.J. Saraç, S. Karatay. Ankilozan spondilitte psikolojik durum, hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Son program ve bildiri özet kitabı, P-0185, 2008. 
3. Dördüncü Türk Romatoloji Kongresi poster ödülleri Jüri özel ödülü: Nas K, K.Yıldırım, R. Cevik, S. Karatay, A. Erdal, Ö. Baysal, Z. Altay, A. Kamanlı, Y. Ersoy, A. Kaya, B.Durmuş, Ö. Ardıçoglu, İ. Tekeoglu, M. Ugur, A.J. Saraç, K. Şenel, A. Gur, S. Özgöçmen. Ankilozan spondilitte düşük ve yüksek hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde ASDAS kesim değerleri. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, SB-20, 2010.
4. Dokuzuncu Türk Romatoloji Sempozyumu en iyi poster ödülü ikinciliği  Doğan E, Ö. Baysal, B. Durmuş, Z. Altay. Karpal Tünel Sendromunda oklüzyonlu steroid fonoforezi, steroid fonoforezi ve ultrason tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması. 9. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, Konuşma özetleri ve poster sunumları kitabı, P-02, 2011.
5. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi poster ödülleri en iyi bildiri ödülleri ikinciliği Nas K, M. Karkucak, B. Durmuş, M.A. Ulu, S. Karatay, E. Çapkın, H. Ulusoy, A. Gülkesen, B. Sula, S. Özgöçmen. Psöriyatik artrit sınıflama kriterlerinin psöriyatik artritli Türk hastalarda performansı. 5. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, SB-06, Mart 2012.

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time