İlaç Getir Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
  1. Ana Sayfa
  2. Online
  3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  4. Prof.Dr. Bekir Durmuş

Prof.Dr. Bekir Durmuş

  • VM Medical Park Pendik

Prof.Dr. Bekir Durmuş

İlgi Alanları
  • Spor Yaralanmaları
  • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
  • Romatolojik Hastalıklar
  • Nörolojik Rehabilitasyon
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
1994 - İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Mezunu
1999 - İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Uzmanlık
2005 - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Öğretim Üyesi
2011 - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Alanında Doçentlik
2015 - Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisansı
2016 - İşletme Doktora Programı (Devam ediyor)

Deneyim
2000 - 2005 - Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Uzman
2005 - 2014 - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD Öğretim Üyesi
2014 - 2018 - Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimlik

Mesleki Üyelikler
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Çalışma Grubu
Anatolian Group for the Assessment in Rheumatic Diseases (ANGARD)
İstanbul Tabip Odası

Kurs ve Sertifikalar
1. “Klinik araştırma: planlama, uygulama kursu”, 28-29 Nisan 2005, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul.
2. "Eğitim becerileri kursu” 4-8.12.2006, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya.
3. "İzokinetik değerlendirme ve analiz yöntemi kursu” ve “Porprioseptif değerlendirme ve analiz yöntemi kursu”, 4-6 Ocak 2006, II. İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji günleri,  İzmir.
4. “Nörorehabilitasyonda hasta değerlendirme kursu”, 2 Kasım 2006, TSK Rehabilitasyon Merkezi, I. Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu, Ankara.
5. “EMG Eğitimi”, 6 ay (Eylül 2008- Şubat 2009), İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya.
6. “Klinik araştırmaya giriş: Tasarım-Analiz-Yayın kursu”, 21 Mart 2009, MedCalc-Turkey Kullanıcı Eğitimi, Malatya.
7. “Sinirler, kaslar ve EMG protokolleri kursu”, 2-5 Eylül 2009, 10. Anatomi Kongresi İstanbul.
8.  Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi Eğitim Toplantısı. 24-27 Şubat 2010, Ankara   Üniversitesi Tıp Fakültesi, Morfoloji Binası, Ankara.
9.  Klinik Araştırmacı Eğitim Programı. 17 Mart 2010, İnönü Üniversitesi, Malatya.
10.Romatizmal Hastalıklarda Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi Kursu. 26-29 Eylül    2010, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD, Malatya.
11.Kinesiotaping Course, 25-26 February 2012, İstanbul.
12.Lenfödem Kursu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÖTM FTR AD,  24-25Nisan2012, Malatya
13.XXth International SFEMG & QEMG Courseand XIIth QEMG Conference, 1-6 Haziran 2012, Pratik Uygulamalı EMG Kursu, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.
14.XXth International SFEMG & QEMG Course, 2-6 june 2012, Harbiye Military Museum, İstanbul.

Ödüller
1. Birinci Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi en iyi poster ödülü birinciliği: Durmuş B., Ö. Baysal, S. Altınayar, Z. Altay, Y. Ersoy, C. Özcan. Parkinson hastalarında izokinetik kas gücü ve fonksiyonel parametrelerle ilişkisi. I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Özet kitapçığı, P-48, S-3, 2008.
2. Üçüncü Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi en iyi poster ödülü üçüncülüğü: Baysal O., B.Durmuş, Z. Altay, Y. Ersoy, K. Şenel, S. Özgöçmen, K. Nas, M. Ugur, A.Kaya, A. Gur, A. Erdal, Ö. Ardıçoglu,İ. Tekeoglu, R. Cevik, K. Yildirim, A. Kamanlı, A.J. Saraç, S. Karatay. Ankilozan spondilitte psikolojik durum, hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Son program ve bildiri özet kitabı, P-0185, 2008. 
3. Dördüncü Türk Romatoloji Kongresi poster ödülleri Jüri özel ödülü: Nas K, K.Yıldırım, R. Cevik, S. Karatay, A. Erdal, Ö. Baysal, Z. Altay, A. Kamanlı, Y. Ersoy, A. Kaya, B.Durmuş, Ö. Ardıçoglu, İ. Tekeoglu, M. Ugur, A.J. Saraç, K. Şenel, A. Gur, S. Özgöçmen. Ankilozan spondilitte düşük ve yüksek hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde ASDAS kesim değerleri. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, SB-20, 2010.
4. Dokuzuncu Türk Romatoloji Sempozyumu en iyi poster ödülü ikinciliği  Doğan E, Ö. Baysal, B. Durmuş, Z. Altay. Karpal Tünel Sendromunda oklüzyonlu steroid fonoforezi, steroid fonoforezi ve ultrason tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması. 9. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, Konuşma özetleri ve poster sunumları kitabı, P-02, 2011.
5. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi poster ödülleri en iyi bildiri ödülleri ikinciliği Nas K, M. Karkucak, B. Durmuş, M.A. Ulu, S. Karatay, E. Çapkın, H. Ulusoy, A. Gülkesen, B. Sula, S. Özgöçmen. Psöriyatik artrit sınıflama kriterlerinin psöriyatik artritli Türk hastalarda performansı. 5. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Bildiri Kitabı, SB-06, Mart 2012.

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time