Happ Health Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
Kampanya
Kampanya
 1. Ana Sayfa
 2. Online
 3. Nöroloji
 4. Prof.Dr. Abdulkadir Koçer
İlgi Alanları
 • Bunama
 • Kuru İğne Tedavisi
 • Sinir Blokajı Botoks
 • Kök Hücre Tedavisi
 • Parkinson Hastalığı
 • İnme
 • Ağrı Tedavisi
 • Beyin Pili
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
1992 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru Eğitimi
1999 PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Doktora / Uzmanlık
2006 Elektrodiyagnoz (EEG-EMG), Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans
2006 Nöroloji, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Doçentlik
2011 Algoloji, Sağlık Bakanlığı  - Yan Dal Uzmanlığı
2011 Klinik Nörofizyoloji, Sağlık Bakanlığı - Yan Dal Uzmanlığı
2015 Vasküler Nöroloji, Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Deneyim
2014 - 2015 Profesör, AD Başkanı / Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD
2013 - 2016 Profesör, AD Başkanı / Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD
2012 - 2016 Profesör, Üye / Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu, 2012-2016 - Profesör, AD Başkanı / Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
2010 - 2012 Profesör, AD Başkanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
2010 - 2012 Profesör, Hastane Sağlık Kurulu Başkanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Hastanesi
2009 - 2014 Doçent / Profesör, Üye, İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Üyesi
2007 - 2010 Doçent, Dönem III Koordinatörü, Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD
2006 - 2010 Doçent, AD Başkanı, Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
2002 - 2005 Uzm. Dr. Başasistan, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
1999 - 2002 Uzm. Dr. Başasistan, PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
1995 - 1999 Asistan, PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
1993 - 1995 Pratisyen Hekim, Zorunlu Hizmet, Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Hekimliği, Kastamonu Bozkurt Keşlik ve Taşköprü Alatarla Sağlık Ocakları

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği 
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 
Elektrofizyoloji Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Yönettiği tezler ve katıldığı uluslararası çalışmalar
1. Alfa lipoik asid kullanımı sonrasında diyabetik semptomların ve sinir ileti çalışmalarının değerlendirilmesi (Dr.Şefika Okuyucu, Düzce Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Uzmanlık tezi, 2009),
2. Diyabet olgularında iki nokta ayırımı ve sinir ileti çalışmaları (Dr. Mehmet Eryılmaz, Düzce Tıp Fakültesi  Nöroloji AD – Uzmanlık tezi, 2011). 
3. Ulnar sinir tuzaklanması olan hastalarda nöropatik ağrı değerlendirme ölçkeleri ile elektrofizyolojik bulgular arasındaki ilişkilerin değerlendirlmesi (Dr. Buket Sanlısoy, İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Uzmanlık tezi, 2014). 
4. Non travmatik nörolojik hastalıkların maluliyet, özürlülük ve yetersizlik açısından değerlendirilmesi (Dr. Uğur Kayhan, İstanbul Adli Tıp Kurumu – Uzmanlık tezi, 2014). 
5. İskemik inmede chemerin düzeylerinin aterosklerozdaki rolü ve inme prognozuyla ilişkisi (Dr.Buse Hasırcı, İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Uzmanlık tezi, 2015).
6. İskemik inmenin tanı ve prognozunda Apelin-36 nın kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi (Dr.Münevver Okay, İstanbul Medeniyet Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Uzmanlık tezi,2015).
7 - EDSE ÇALIŞMASI (Memantin’in davranışsal semptomlar üzerine etkisi – 2009)
8 - İNTERSTROK çalışması (Kanada orijinli, uluslararası, inme etyolojisinin araştırılması ile ilişkili bir çalışmanın Türkiye ayağı – 2012)

Mesleki yeterlilik ve kariyer kursları
1. Eğiticlerin Eğitimi Kursu, 2010 (Prof.Dr. Süleyman Görpelipoğlu ve ekibi).
2. Writing, Presenting and publishing in medical English, 2007 (Medically speaking-Delaware), İstanbul.
3. Dementia – Karolinska Enstitüsü, 2007.
4. Demansta Bilişsel tarama – TNTS grubu, 2006 (Prof.Dr. Öget Öktem ve Prof.Dr. Kaynak Selekler gözetiminde eğitim verildi).
5. Elektroensefalografi okulu, 4, 2005 (Prof.Dr. Atilla Altunel ve Prof.Dr. Erbil Gözükırmızı tarafından eğitim verildi).
6. Mezuniyet sonrası epilepsi interaktif eğitim proğramı – SPIKE Grubu 2005 
7. Mezuniyet sonrası epilepsi interaktif eğitim proğramı – SPIKE Grubu 2004  
8. Tıbbi araştırmalarda biyoistatistik yöntemleri ve SPSS kullanımı, 2004 (Prof. Dr. Haydar Sur tarafından eğitim verildi) 

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time