Happ Health Avatar

Happ Sağlık tarafından ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili bilgilendirmeyi kabul ediyorum

Gelen SMS Doğrulama
Kampanya
Kampanya
Kampanya
Kampanya
İlgi Alanları
  • Omurilik Cerrahisi
  • Kranial Vasküler Cerrahi
  • Boyun Bel Kırıkları Cerrahisi
  • Beyin Tümörü
  • Hidrosefali
  • Karpal Tünel
  • Bel Boyun Fıtığı
  • Omurilik Kanal Darlığı
Özgeçmiş

Eğitim ve Uzmanlık
1979 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukuova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 1987

Yabancı Dil
İngilizce
Arapça

Kurs ve Sertifikalar
Omurga omurilik sempozyumu
Türk nöroşirurji 22 bilimsel kongresi
Lomber dejeneratif disk hastalıkları sempozyumu
Servikal dejeneratif disk hastalıkları
Vertebral body stetnting cadaver locerso
Türk nöroşirurji derneğinin 24.25.26.27.28.29.30.31 bilimsel kongresi
Omurga cerrahisinde komplikasyon
Omurga travmalarında tedavi prensipleri
Minival invazio omurga cerrahısı güncel yaklaşımlar omurga cerrahısı olgu çözümleri
Spinal deformiteler sempozyumu-lomber deneratif pmurga hastalığı sempozyumu

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroşirurji Derneği
Spinal w Sinir Cerrahisi Derneği
Türk Tabipler Birliği

×

Hospital Name

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time
×

Doctor Name Surname

Branch Name
Date and Time